CZ EN Facebook
VÝVOJ A VÝROBA STROJŮ
VĚDA A VÝZKUM OUTSOURCING
VÝPOČTY FEM LINEÁRNÍ TECHNIKA
Služby

INOMECH s.r.o.
kancelář a korespondenčí adresa
Martina Koláře 2118
390 02 Tábor

GPS: 49°24'27.345"N,
         14°40'26.165"E

tel : +420 725 872 201

e-mail: inomech@inomech.com

Inomech - mapa

Outsourcing - externí engineering

Můžeme vám nabídnou také externí engineering (outsourcing) a podpořit váš vývoj. Přizpůsobíme se vašim standardům, jsme zvyklí spolupracovat a umíme spulupracovat. Dokážeme vám, že síla je ve spolupráci, nezůstávejte na vývoj sami.

Ve spolupráci jak s vašim vývojovým týmem, nebo ve skupině s jinými konstrukčními kancelářemi a vysokými školami, nebo výzkumnými organizacemi váš vývoj zásadně podpoříme. Věříme, a máme takové zkušenosti, že tak vznikají ta nejlepší řešení.

Nabízíme vám nové pohledy, přineseme nové myšlenky a spolu s vámi najdeme nová a netradiční řešení vašich požadavků a problémů.


Příklady řešených projektů pro naše zákazníky

 

Základna izocentrického stolu - zlepšení parametrů původního řešení s jasně daným rozpočtem včetně výroby prototypu a ověření vlastností. Konstrukce zohledňovala dostupné moderní výrobní technologie, tak aby zákazník měl možnost kooperovat výrobu dílců u různých dodavatelů.


Výpočet a konstrukce obráběcího centra - vyvíjeli jsme nové multifunkční soustružnické centrum. Prováděli jsme výpočty od FEM/MKP až po návrhy jednotlivých pohonů, výpočty sil, zatěžující stavy, apod. Dále jsme vedli konstrukci loží a přilehlých skupin v různých délkových variantách, lunety, koníka a protivřeteníku. Vypracovali jsme konstrukční studie, návrhy a varianty některých skupin stroje. Navrhovali technologii výroby a montáže.


Rampovací lopata - firma MANATECH si u nás zadala vývoj rampovací lopaty, která se používá pro manipulaci s kmeny stromů. Zákazníkovi jsme předali kompletní dokumentaci výrobku, který patří mezi jeho nejúspěšnější vlastní výrobky.


 

Manipulace s materiálem ve vakuových komorách - pro zákazníka v USA, firmu Brooks jsme ve spolupráci s ČVUT zpracovali syntézu mechanismů pro manipulaci s materiálem ve vakuových komorách. Výsledkem byl návrh několika variant manipulátorů. Také byl proveden návrh ozubení u řemenových převodů a test řemenových pohonů s ohledem na přesnost a životnost.

 

 

YOUR INNOVATIVE SOLUTIONS

 

Máme dlouhodobé zkušenosti z řešení úkolů vývoje v oblasti montážních automatů, obráběcích strojů, jednoúčelových a speciálních zařízení. Úzce spolupracujeme s ČVUT v Praze.

  Snažíme se nabízet služby na vysoké úrovní kvality práce pro široký okruh zákazníků. Na trhu se chceme odlišit kvalitou a spolehlivostí služeb a péčí o naše zákazníky.
VÝVOJ A VÝROBA STROJŮ
VĚDA A VÝZKUM OUTSOURCING
VÝPOČTY FEM LINEÁRNÍ TECHNIKA