CZ EN Facebook
VÝVOJ A VÝROBA STROJŮ
VĚDA A VÝZKUM OUTSOURCING
VÝPOČTY FEM LINEÁRNÍ TECHNIKA
Služby

INOMECH s.r.o.
kancelář a korespondenčí adresa
Martina Koláře 2118
390 02 Tábor

GPS: 49°24'27.345"N,
         14°40'26.165"E

tel : +420 725 872 201

e-mail: inomech@inomech.com

Inomech - mapa

Obráběcí stroje

Máme dlouhodobé zkušenosti s vývojem vysoce dynamických obráběcích strojů. Od návrhu, výpočtů, konstrukce jednotlivých skupin, tvorbu výrobní dokumentace včetně elektro až po montáž. Využíváme pokročilé metody počítačového modelování ve 3D včetně výpočtů a FEM analýz tak, aby se virtuální protyp blížil co nejvíce reálnému stroji. Měřením na postavených strojích naše postupy zdokonalalujeme a ověřujeme. Věříme, že vám naše zkušenosti a postupy mohou pomoci při vývoji i velmi složitých obráběcích strojů. Naše reference mluví za nás.

Škoda Machine Tools - řada prací na několika skupinách různých strojů - lože, závěsy vřeteníku a pinoly, saně, příruba, kryty, plošiny, upínací desky, hlavní pohon ...

TOS Čelákovice -  byli jsme součástí týmu, který vyvíjel nové multifunkční soustružnické centrum. Prováděli jsme výpočty od FEM až po návrhy jednotlivých pohonů, výpočty sil, zatěžující stavy, apod. Dále jsme vedli konstrukci loží a přilehlých skupin v různých délkových variantách, lunety, koníka a protivřeteníku. Vypracovali jsme konstrukční studie, návrhy a varianty některých skupin stroje. Navrhovali jsme technologii výroby a montáže.

Kovosvit MAS - zpracování dílčích skupin obráběcích strojů - např. rekonstrukce suportů, 3D molely a výkresová dokumenantace pro řadu loží, atd.

ČVUT Praha - vývoj, konstrukce, výroba a stavba experimentální kinematiky obráběcího stroje SlidingStar, stroj s paralelní kinematikou, vysoce dynamický, redundantně poháněný. Na základě tohoto stroje vzniklo několik odborných prací (diplomové práce, vědecké články, ...), např.:

Zakladače obrobků : 

Manipulátor pro zakládání obrobků – kola s cykloidním ozubením, která jsou součástí harmonických převodovek. Existuje celkem 15 typových velikostí těles obrobků rozsahu hmotnosti - 0,5 až 40 kg.

Další manipulátor je určen pro zakládání obrobků kol s vnitřním ozubení, z palet do pracovního prostoru stroje. Existuje celkem 15 typových velikostí těles obrobků rozsahu hmotnosti - 0,5 až 40 kg.

 

YOUR INNOVATIVE SOLUTIONS

 

Máme dlouhodobé zkušenosti z řešení úkolů vývoje v oblasti montážních automatů, obráběcích strojů, jednoúčelových a speciálních zařízení. Úzce spolupracujeme s ČVUT v Praze.

  Snažíme se nabízet služby na vysoké úrovní kvality práce pro široký okruh zákazníků. Na trhu se chceme odlišit kvalitou a spolehlivostí služeb a péčí o naše zákazníky.
VÝVOJ A VÝROBA STROJŮ
VĚDA A VÝZKUM OUTSOURCING
VÝPOČTY FEM LINEÁRNÍ TECHNIKA